e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Dohodnina

Akontacija dohodnine

Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 € bruto, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.  

Izjema za rezidente: akontacije se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 €, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 €.

Izračun dohodnine

Davčno osnovo za dohodnino izračunaš tako, da od doseženega dohodka (bruto zaslužek študenta) odšteješ obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %) in dobiš neto zaslužek študenta (izplačilo na TRR).  Od bruto zaslužka študenta odšteješ tudi normirane stroške v višini 10 % in spodaj navedene olajšave (za katere izpolnjuješ pogoj). 
 

Olajšave, ki jih lahko uveljavljaš

Posebna olajšava - 
2.477,03 €

Pogoja:

  • Status študenta ali dijaka.
  • Starost do 26 let (posebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Posebna olajšava je študentu priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuje pogoje zanjo. Študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, se torej ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Splošna olajšava - 6.519,82 € ali 4.418,64 € ali 3.302,70 €

Pogoj:

  • Dijaka/študenta drug rezident (starši) ne sme uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. Če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi, če ga uveljavljajo samo del leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Če znaša skupni dohodek do 11.166,37 € znaša splošna olajšava 6.519,82 €.

Če znaša skupni dohodek med 11.166,37 € do 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 4.418,64 €.

Če znaša skupni dohodek nad 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 3.302,70 €.