e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Pogosta vprašanja


Kako poteka naročanje študentov/dijakov za delo v vašem podjetju?
 
Ko se pojavi potreba po delu študentov/dijakov nam lahko to sporočite:
 • po telefonu s klicem v eno izmed naših poslovalnic,
 • na naši spletni strani z izpolnitvijo obrazca,
 • v eni izmed naših poslovalnic,
 • v spletni poslovalnici web-servis 24 ur/dan.
Kdaj je potrebno poskrbeti za naročilo napotnice?
 
Ker je napotnica pravna podlaga za delo v podjetju jo je potrebno naročiti pred pričetkom dela. V nasprotnem primeru se delo študenta/dijaka šteje za ˝delo na črno˝. V primeru nezgode študent/dijak ne bo mogel uveljavljati odškodnine, v primeru inšpekcijskega pregleda pa bosta delodajalec in študent/dijak kaznovana. Predpisane kazni za tovrstne prekrške so visoke.
 
Kakšne vrste napotnic poznamo?
 
Stalna napotica: velja do konca statusa dijaka/študenta in je lahko izdana tudi za krajše obdobje. Stalno napotnico priporočamo podjetjem, ki sodelujejo z različnimi dijaki in študenti. Zaslužki študentov/dijakov se obračunavajo sproti z izpolnjenim obračunskim listom (lahko tudi večkrat mesečno). S kombinacijo spletne poslovalnice web-servis in uporabo stalnih napotnic bo podjetje pridobilo popoln pregled nad študentskim delom brez ročnega vodenja evidenc, prihranki pa se pokažejo tudi pri času in denarju.

Enkratna napotnica: namenjena je enkratnemu obračunu dela za krajše časovno obdobje.

Prednosti stalne napotnice:
 • Stalna napotnica velja do konca statusa dijaka/študenta in je lahko izdana tudi za krajše obdobje (za eno šolsko leto zadošča ena stalna napotnica),
 • v Web servisu za delodajalce vam omogočamo elektronsko obračunavanje stalnih napotnic,
 • z enim izpolnjenim obračunskim listom do boljšega pregleda nad mesečnim delom študentov/dijakov in do hitrejšega obračunavanja zaslužkov, saj se lahko le-ti obračunavajo enkrat ali večkrat mesečno za enega ali več dijakov/študentov hkrati.
Katero urno postavko lahko podjetja navedejo na obračunski list?
 
Na napotnico, obračunski list se navede bruto urna postavka dijaka/študenta. Minimalna urna postavka (4,5 eur/bruto) se uporablja za vse izdane napotnice in delo, opravljeno po 1. februarju 2015.
 
Koliko znaša koncesijska dajatev in prispevki za študentsko delo?
 
Delodajalci plačajo:
 • koncesijsko dajatev v višini 16 % (od tega bo namenjenih 8,41 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za posrednike)
 • dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 %, ki gre v poseben sklad za izgradnjo študentskih domov in za izboljšanje študijskih pogojev na univerzah
 • prispevke v višini 15,74 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %).

Skupni odstotek dajatev in prispevkov podjetja znaša 33,74 %, na to se obračuna še 22 % DDV.

Za kaj so namenjeni prispevki, ki jih plačuje delodajalec in študent/dijak? 

 • Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v višini 0,53 % - vsebina prispevka ostane enaka kot pri sedanji ureditvi, sprememba je le glede višine, ki se bo po novem izražala v % in ne v fiksnem znesku / gre za dodatno tveganje pri opravljanju dela,
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % - zajema vse storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja (npr. nujna medicinska pomoč, vključno z reševalnim vozilom, zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu..),
 • prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dijaka oz. študenta v višini 15,5% in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga morajo poravnati delodajalci v višini 8,85 % - zajema zavarovanje za primer smrti, telesne okvare in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in pridobivanje delovne dobe.