e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Zaposlovanje državljanov Srbije

Objavljeno: 28.08.2019
 
Državni zbor je na seji 28. maja 2019 sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD). Ratificirala sta se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Ljubljani 1. februarja 2018, in Protokol о izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Beogradu 7. novembra 2018.
 
Predmet sporazuma določa: 
a) pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji; pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev; 
b) pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev migrantov; 
c) spodbujanje integracijskih procesov za vključitev na trg dela in v družbo države zaposlitve; 
d) način izmenjave informacij med pristojnima nosilcema izvajanja sporazuma; 
e) pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve; 
f) spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma s strani pristojnih organov. 
Na podlagi sporazuma bo možno zaposlovanje delavcev, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih v Srbiji in so starejši od 18 let. Delavci, ki bodo v Sloveniji opravljali strokovno zaposlitev in jih bo izbral slovenski delodajalec, se bodo lahko zaposlili tudi, če ne bodo izpolnjevali pogoja brezposelnosti. Za delavce, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, bodo še vedno veljale določbe zakona o tujcih in zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter obveznost pridobitve enotnega dovoljenja za delo in prebivanje v Sloveniji.
 
Postopek izbire delavca se bo začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavil prosto delovno mesto. Možni bosta tako poimenska zaposlitev kot tudi zaposlitev na podlagi opravljenega pogovora s posredovanimi kandidati, v vsakem primeru le za polni delovni čas in najmanj za leto dni. Celoten postopek oglaševanja prostega delovnega mesta pa tudi obveščanje, vabljenje in izbira kandidatov se bodo opravili v Srbiji.
 
Za izdajo delovnega dovoljenja bo zaprosil slovenski delodajalec, ta bo kril tudi celotne stroške postopka izdaje dovoljenja. Delovno dovoljenje se bo izdalo za tri leta z možnostjo podaljšanja, dovoljenje za prebivanje pa bodo delavci morali pridobiti ločeno.
Po poteku enoletne zaposlitve bo imel delavec prost vstop na trg dela, vendar si bo novo zaposlitev v Sloveniji moral poiskati v 30 dneh oziroma do poteka obdobja, v katerem bo upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, sicer bo začet postopek za vrnitev delavca v Srbijo.
Sporazum bo določenim kategorijam delavcev iz Srbije olajšal vstop na slovenski trg dela. Po mnenju pristojnega ministrstva mednarodni sporazumi, kakršen je zdajšnji sporazum z Bosno in Hercegovino, zdaj tudi s Srbijo, pripomorejo k večji pravni varnosti delavcev migrantov. 
BRSZD je začel veljati 15. dan po objavi, z dnem 14.6.2019.
 
BRSZD je bil objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe, ki si ga preberite tukaj
 
Več o zaposlitvi tujcev si lahko preberete na točki.