e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Študentska prehrana: 6 centov nižje doplačilo na obrok

Objavljeno: 28.08.2019
 
S 1. julijem 2019 je bila določena nova višina subvencije za študentske bone. Ta se je iz vrednosti 2,63 eur povečala na 2,69 eur, torej za 6 centov. Vzrok za spremembo je bila 2,4-odstotna rast cen v prvi polovici leta 2019 (po podatkih SURS-a je bila ta v istem obdobju leta 2018, 2,0-odstotna).
Študentska prehrana je delno financiran obrok s strani Republike Slovenije, ki je namenjen študentom v času študija. Preostanek plačila obroka je študent dolžan poravnati sam. 
 
Namen subvencionirane prehrane je vsakemu študentu ponuditi vsaj en topel obrok dnevno. Subvencionirano prehrano ureja Zakon o subvencioniranju študentske prehrane, ki v 4. členu določa, da se višina subvencije usklajuje na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. 
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) v 3. členu določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladijo dvakrat letno, in sicer prvič, v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij tekočega leta in drugič, v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta. 
Subvencija se zaradi varčevalnih ukrepov od časa gospodarske krize ni usklajevala. Pravico do usklajevanja je najprej omejil Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), kasneje pa je bil ukrep podaljšan v zakonih o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Leta 2017 je ŠOS predlagal Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki bi odpravil te varčevalne ukrepe. Tako je s 1. julijem 2019,  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije končno sprostil usklajevanje subvencije za leti 2018 in 2019. Tako je bila višina subvencije določena na 2,69 eur. Tako se je doplačilo za obrok študentske prehrane znižalo za 6 centov. V kolikor pa bi potekalo dvoletno usklajevanje proračuna brez zamrznitve gibanja subvencije, pa bi le-ta v letu 2019 znašala približno 2,94 evra.
ZUJF ima pri študentski prehrani določeni pomembni omejitvi:
da upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka od 15. julija do vključno 15. avgusta ter 
da se lahko subvencionirani obroki nudijo le od 8. ure do 21. ure. 

Vir: Študentska organizacija Slovenije in Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), 2019