e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Temperature na delovnem mestu

Objavljeno: 02.03.2018
Temperatura zraka na delovnem mestu predstavlja enega od dejavnikov, ki jih mora delodajalec za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev upoštevati tako pri načrtovanju, opremljanju kakor tudi pri vzdrževanju delovnih mest. Ker je pred nami obdobje nizkih temperatur, nas je zanimalo, kako hladno je lahko v delovnih prostorih.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v splošnem določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. Zakon pa ne določa natančnih zahtev glede toplotnih razmer na delovnem mestu. Te najdemo v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.V skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Ko se na delovnem mestu pojavijo višje temperature, pa so delodajalci dolžni zagotoviti ustrezne ukrepe. Denimo prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela … Skrajni ukrep je lahko tudi začasna prekinitev delovnega procesa. 

Pravilnik pa ne določa najnižje dopustne temperature, ki bi jo moral na delovnem mestu zagotavljati delodajalec. V 2. členu Pravilnika lahko preberemo, da mora delodajalec zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom (tudi v zimskem obdobju), da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve. Izjema so hladilnice, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu.

Ob upoštevanju dejavnikov (izoliranost obleke, hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost prostora) naj bi najnižja temperatura na delovnem mestu, kjer se opravljajo pisarniška dela, bila 20 stopinj Celzija. Priporočljiva oziroma optimalna temperatura pa je 22 stopinj Celzija, pojasnjujejo na Inšpektoratu RS za delo.

Na gradbiščih mora biti prostor za ogrevanje delavcev
Pravilnik določa tudi zahteve za delovna mesta na prostem. Tako mora delodajalec med drugim zagotoviti, da so delavci, ki delajo na prostem, zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi, torej tudi pred mrazom. Delodajalec mora delavcem, ki opravljajo lažja fizična dela na prostem na stalnih delovnih mestih med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod 16 stopinj Celzija.

Navedena določila Pravilnika pa ne veljajo za delovna mesta na začasnih in premičnih gradbiščih. Te ureja Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V njej je zapisano, da mora biti temperatura na delovnem mestu primerna za človeški organizem. In da je na gradbišču treba zagotoviti tudi prostor za ogrevanje delavcev. V njem mora biti temperatura v obdobju med 15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 stopinj Celzija.

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)