e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Odmera letnega dopusta

Objavljeno: 16.03.2018
Delodajalec mora delavcu zagotoviti pravico do letnega dopusta. Odmeri mu ga na podlagi 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pri tem pa upošteva tudi morebitne kolektivne pogodbe in interne akte, ki ga zavezujejo. Odmera letnega dopusta mora biti delavcu izročena v pisni obliki najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.Vsak, ki sklene pogodbo o zaposlitvi – za nedoločen čas, določen čas, polni ali krajši delovni čas – pridobi pravico do letnega dopusta. Celoten dopust delavec pridobi delavec, če dela celo leto, v nasprotnem primeru pa mu pripada sorazmerni del. In sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. S pravico do dopusta delavec avtomatično prejme tudi pravico do regresa.

Odmera letnega dopusta mora biti pripravljena v skladu z ZDR-1. Delodajalec pa mora pri tem upoštevati tudi kolektivne pogodbe, ki ga zavezujejo, določila svojih internih atkov in pravilnikov ter določila pogodb o zaposlitvi. Odmera letnega dopusta za tekoče koledarsko leto mora biti opravljena najkasneje do 31. marca, delavec pa mora biti o številu prostih dni obveščen pisno.

ZDR-1 določa le minimalno število dni letnega dopusta, ki ne sme biti krajši od štirih tednov. Predpisuje tudi nekaj dodatnih dni dopusta. V večji meri pa so ti urejeni v posameznih kolektivnih pogodbah, ki zavezujejo delodajalce.

Koriščenje letnega dopusta
Koriščenje prostih dni, ki jih predvideva odmera letnega dopusta, vedno poteka v dogovoru med delavcem in delodajalcem.

Delavec dopust lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z zakonom mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta.

Pri tem velja opozoriti, da je lahko v kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi določeno, da lahko v naslednje koledarsko leto delavec prenese manj dni dopusta kot je določeno v ZDR-1.

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)