e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Znižanje plače delavcev

Objavljeno: 23.02.2018
Delodajalec ne more samovoljno znižati plače delavcu. Višina plače je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitve, zato je delodajalec ne more kar tako znižati. To lahko stori samo z delavčevim soglasjem. Višina plače, ki pripada delavcu, se vedno določi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo podpišeta obe stranki (delodajalec in delavec). Pri določanju višine je seveda potrebno upoštevati zakonsko določen minimum. Ker je višina plače določena s pogodbo o zaposlitvi, se lahko spremeni samo s spremembo same pogodbe. V tem primeru je torej treba skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi, od delavca pa je odvisno, ali bo ta aneks tudi podpisal.

Plača je sestavljena iz:
  • osnovne plače,
  • dela plače za delovno uspešnost,
  • dodatkov.
Pri tem se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi. Osnovna plača se torej določi glede na pričakovane delovne rezultate ob normalnih pogojih dela na določenem delovnem mestu.

Če delavec dosega delovne rezultate, ki presegajo ta okvir, je lahko upravičen tudi do dela plače za delovno uspešnost, vendar pa morajo biti kriteriji za to vnaprej določeni s pogodbo o zaposlitvi, internim aktom delodajalca ali kolektivno pogodbo.

Delavec je tako do dela plače za delovno uspešnost upravičen le, če dosega vnaprej določene kriterije. Če teh ni, delavec ne more “izsiliti” še posebnega izplačila na račun delovne uspešnosti.

Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. In sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Višina dodatkov je določena v kolektivnih pogodbah.

Če je višina dodatkov določena v pogodbi o zaposlitvi, se lahko spremeni le s spremembo pogodbe. V vsakem primeru pa je potrebno spoštovati minimalno višino dodatkov, kot jih določajo kolektivne pogodbe. Če je višina dodatkov določena v internih aktih delodajalca in je višja od predpisanega minimuma, se lahko zniža s spremembo internega akta, s katerim pa morajo biti delavci seznanjeni.

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)