e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Subvencije za trajno zaposlovanje mladih

Objavljeno: 23.02.2018
Po novem se mlajši od 30 let že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih lahko vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih. Subvencijo v višini 5.000 evrov Zavod RS za zaposlovanje (ZDRS) delodajalcem dodeli na podlagi javnega povabila. Odprto je do porabe sredstev, a najdlje do 31. 7. 2019.


 
Javno povabilo je namenjeno spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti mladih ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela, so prepričani na ZRSZ. 
 
V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi do vključno 29. leta starosti, ki so na ZRSZ prijavljeni vsaj en dan. Do sedaj so se namreč lahko vključevali le mladi, ki so bili vsaj 3 mesece brezposelni. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni. 
 
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci pa morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z delovnopravno zakonodajo.
Delodajalci ponudbe za subvencionirano zaposlitev oddajo elektronsko, na spletnem portalu ZRSZ. Oddaja ponudb je možna najkasneje do 31. 7. 2019 oziroma do objave obvestila o zaprtju.
 
Za zaposlitev mladega s polnim delovnim časom 40 ur na teden bo delodajalec prejel subvencijo v višini 5.000 evrov. Subvencija bo sorazmerno nižja v primeru zaposlitve s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden. Podobno velja tudi v primeru zaposlitve s krajšim tedenskim delovnim časom, če delodajalec zaposli invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.
 
Subvencijo bo Zavod delodajalcu nakazal v dveh enakih delih na podlagi e-računa. Prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

V programu naj bi letos sodelovalo 1.500 mladih. Za trajno zaposlovanje mladih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona evrov. V veliki večini jih prispeva Evropska unija iz socialnega sklada (80 odstotkov).  Dobrih 60 odstotkov vseh sredstev je namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji. Skoraj 40 odstotkov pa za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji. Kot pravijo na ZRSZ, se je v lanskem letu v program vključilo 1.175 brezposelnih mladih, letos pa jih nameravajo vključiti dodatnih 1.500.
 
Brezposelni mladi se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)