e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

​Minimalna, izhodiščna in osnovna plača

Objavljeno: 09.02.2018
Minimalna plača je najnižje plačilo za opravljeno delo, ki ga sme prejeti delavec, ki pri delodajalcu v Sloveniji delo opravlja za poln delovni čas. V letu 2018 minimalna plača znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. Kaj pa sta izhodiščna in osnovna plača?Osnovna plača
Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec je pri plači dolžan upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo. Osnovna plača je torej bruto plača delavca brez dodatka za delovno in poslovno uspešnost ter brez drugih dodatkov, kot je denimo delo preko polnega delovnega časa. ZDR-1 pravi, da se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Izhodiščna plača
Izhodiščna plača je najnižji znesek plače, ki ga lahko prejme delavec glede na stopnjo njegove izobrazbe. Njena višina je določena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti.

Izraz povprečna plača pa se najpogosteje pojavlja v povezavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji.

Minimalna plača
Minimalna plača je najnižja z zakonom predpisana mesečna plača, ki jo lahko prejema delavec za delo za polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmeren del minimalne plače.

Minimalna plača zajema:
osnovno plačo delavca za določen mesec,
del plače za delovno uspešnost in
drugi dodatki z izjemo dodatka za delo preko polnega delovnega časa.

V minimalno plačo prav tako ne sodijo dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (kilometrina, dnevnice, regres za letni dopust, odpravnine in jubilejne nagrade).

Minimalna plača od januarja 2018 dalje znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. V posameznih kolektivnih pogodbah pa je lahko določen višji znesek minimalne plače.

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)