e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

​Dodatek za veliko družino: Zaenkrat cenzus še ostaja

Objavljeno: 09.02.2018
V letošnjem letu si lahko starši obetajo nekaterih sprememb na področju družinskih prejemkov. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) so pripravili spremembo zakona, ki ponovno uvaja pomoč ob rojstvu otroka kot univerzalno pravico, kar pomeni, da bodo do nje upravičeni starši novorojenčkov ne glede na materialni položaj družine. To pa ne velja za dodatek za veliko družino.Pomoč ob rojstvu otroka za vse starše
V predlagani noveli se odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov, do nje pa bodo upravičeni vsi otroci, rojeni po 1. 1. 2018. Sprostitev te pravice bo pomenila tudi razbremenitev centrov za socialno delo. Postopek bo namreč enostavnejši, brez ugotavljanja materialnega položaja družine.

Novela s 1. 1. 2019 uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd..

Komu pripada dodatek za veliko družino?
Dodatek za veliko družino je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Do dodatka je upravičen eden od staršev. Pogoji za pridobitev pa so naslednji:
  • da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji,
  • da dejansko živijo v Republiki Sloveniji,
  • in da izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (to je 659,30 evra na družinskega člana).
Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku, ponavadi aprila. Za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. 

Nakup vinjete za velike družine
Novela uvaja tudi novo pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine.

Nov člen zakona pravi, da je eden od staršev, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila, uveljavil pravico do 50 odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)