e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Vzdrževani družinski člani pri dohodnini

Objavljeno: 12.01.2018
Zavezanci za dohodnino imajo še slab mesec časa, da oddajo vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov pri obračunu dohodnine za minulo leto. Rok se izteče 5. februarja 2018.Kot vzdrževani družinski člani so pri dohodnini največkrat uveljavljani otroci, vendar pa je lahko vzdrževani član tudi starš oziroma posvojitelj zavezanca, zakonec ali zunajzakonski partner, člani kmečkega gospodinjstva. Otroci se lahko brez posebnih omejitev kot vzdrževani družinski član uveljavljajo do 18. leta starosti, v nekaterih primerih pa tudi dlje (če se šola, potrebuje posebno nego …). 

“Zavezanec lahko kot vzdrževanega družinskega člana uveljavlja zakonca, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.436,92 evra,” pojasnjujejo na Finančni upravi RS. Kot vzdrževani družinski člani se lahko uveljavlja tudi razvezanega zakonca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Za zakonca se šteje tudi zunajzakonski partner, če živi z zavezancem že najmanj eno leto.

Enako kot starše lahko uveljavlja tudi tasta ali taščo, če zakonec ni zavezanec za dohodnino in če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oz. so ta manjša od olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Z zavezancem morajo živeti v skupnem gospodinjstvu ali pa biti v socialnovarstvenem zavodu, zavezanec pa krije stroške. Slednje velja tudi za starše ali posvojitelje zavezanca.

Vlogo, ki jo morajo zavezanci za plačilo dohodnine oddati do 5. februarja, je potrebo oddati vsako leto posebej, so opozorili na Fursu. Po novem jo lahko oddate preko eDavkov tudi brez certifikata!
Za prvega vzdrževanega otroka znaša olajšava za lani za vse leto 2.436,92 evra; enako olajšavo ima tudi katerikoli drug vzdrževani družinski član! Mesečna olajšava je torej 203,08 evra.
Vzdrževani družinski član običajno nima lastnih sredstev za preživetje oziroma so ta nižja od olajšave. Med prihodke, ki se štejejo kot sredstva za preživetje, sodijo z dohodnino obdavčeni prihodki; tudi najemnine in dohodki iz kapitala!

Vir: prispevek (http://www.lmit.org/), fotografija (https://pixabay.com/)