e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Razpisi za štipendije v letu 2018 in 2019

Objavljeno: 04.01.2018
  |  Kategorija: Študentje in dijaki
Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2018/2019 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.  Rok prijave je 31. 5. 2018, in prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 31. 5. 2018.

Vrednost razpisa je 53.000,00 EUR.  Za študijsko leto 2018/2019 štipendija vključuje:
  • mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EU,
  • enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.
Šolnina se ne plačuje. Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 247. javni razpis).

Več informacij najdete tukaj.Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2018

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 18. 4. 2018. Predmet razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.

Štipendija se lahko dodeli za:
  • šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in
  • življenjske stroške: največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR, 12.000 EUR ali 15.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.
Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za 244. javni razpis«). Prijavnica in ostala razpisna dokumentacija bo objavljena predvidoma januarja 2018.

Več informacij najdete tukaj.

Štipendije za program Fulbright za leto 2019

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.  Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2020.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:
  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove,
  • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.
Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:
  • 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
  • 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.
Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2019 – 242. JR«.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: prispevek (http://www.lmit.org/), fotografija (https://pixabay.com/)