e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Vloga za vzdrževane družinske člane 2017

Objavljeno: 22.12.2017
Vsi, ki med letom niste uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane, in tisti, ki želite medletno olajšavo spremeniti, morate to storiti na posebni vlogi. Gre za vlogo za vzdrževane družinske člane 2017, ki jo je treba oddati najkasneje do 5. februarja 2018.

Finančna uprava RS (Furs) je sporočila, da je “Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2017” (Doh-Vdc) odprta za oddajo. Vlogo lahko oddate v osebnem delu portala eDavki. Vanj lahko vstopite z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali, po novem, z uporabniškim računom. Vloga za vzdrževane družinske člane 2017 je sicer dostopna tudi na Fursovi spletni strani. Obrazec vloge namreč lahko v pisni obliki vložite tudi na svoj finančni urad, osebno ali po pošti.Vzdrževani družinski člani so lahko osebe, ki:
 • imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
 • so državljani Republike Slovenije ali druge članice EU,
 • so rezidenti druge države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.
Vzdrževani družinski člani so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Za otroka se šteje lastni otrok zavezanca, kot tudi posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Pod določenimi pogoji pa tudi vnuk ali druga oseba, če zavezanec skrbi zanjo na podlagi sodbe sodišča.
 
Olajšava za otroke se torej staršem prizna za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 18 let. Vzdrževani družinski člani pa so lahko tudi starejši otroci, če izpolnjujejo določene pogoje. Zanimivo je, da starši lahko uveljavljajo tudi otroka, ki še študira, a je že sklenil zakonsko zvezo. 
 
Olajšava za vzdrževane družinske člane se prizna, če:
 • Otrok do 18. leta starosti - Se samodejno upošteva kot vzdrževani družinski član.
 • Otrok od 18. do 26. leta starosti - Neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
 • Otrok, starejši od 26 let - Izpolnjuje zgornji pogoj in se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.
 • Otrok, starejši od 18 let - Se upošteva tista oseba, ki se ne izobražuje in je za delo sposobna, če je prijavljena pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
 • Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo - Se upošteva tista oseba, ki ima pravico do dodatkov za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
 • Olajšava se zavezancu ne prizna v primeru, da ima otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, brezplačno oskrbo, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
 • Otrok vseh starosti Se upošteva oseba, ki je v skladu s Predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožna opravljati delo.
Višina posebne olajšave za vzdrževane otroke za leto 2017:
 • za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra (mesečno 203,08 evra),
 • za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 evra (mesečno 220,77 evra),
 • za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 evra (mesečno 386,21 evra),
 • za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 evra (mesečno 515,65 evra),
 • za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 evra (mesečno 663,09 evra),
 • za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra(mesečno 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega otroka,
 • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 8.830 evrov (mesečno 735,83 evra).

Dohodnina 2017 prinaša nov dohodninski razred
Z davčnim letom 2017 je v veljavi nova dohodninska lestvica.  Med 2. in 3. dohodninski razred se je uvedel nov razred s 34-odstotno davčno stopnjo, ki velja za neto letno davčno osnovo v razponu od 20.400 do 48.000 evrov. Hkrati se je stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu znižala z 41 odstotkov na 39 odstotkov.

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)