e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Prosta delovna mesta v 2018

Objavljeno: 08.12.2017
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je izvedel raziskavo "Napovednik zaposlovanja," ki ponuja vpogled v kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne trenutne in predvidene prihodnje težave pri kadrovanju. Delodajalci, ki so sodelovali v raziskavi napovedujejo 2,6-odstotno rast zaposlenosti v prvih mesecih leta 2018 in obljubljajo številna prosta delovna mesta. Iskali bodo predvsem delavce za preprosta dela, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, varilce, skladiščnike, prodajalce in orodjarje.

ZRSZ je k raziskavi povabil delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali več delavcev. V anketiranje je bilo zajetih 5.378 podjetij in organizacij, vprašalnik pa je izpolnilo 2.908 vabljenih delodajalcev, pri katerih je bilo zaposlenih 347 tisoč oseb. Delodajalci v prvi polovici prihodnjega leta napovedujejo 2,6-odstotno rast zaposlenosti. V času anketiranja so delodajalci zaposlovali 638,9 tisoč delavcev, za šest mesecev kasneje pa predvidevajo, da bo njihovo število zraslo na nekaj več kot 655 tisoč. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi zaposlovalne dejavnosti. V gradbeništvu je napovedana 7,5-odstotna rast zaposlenosti, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih pa 6,2-odstotna.Anketirani delodajalci načrtujejo, da bodo v roku šestih mesecev potrebovali skoraj 40 tisoč delavcev, torej bodo na voljo številna prosta delovna mesta. Ocenjujejo, da se jih bo odprlo približno 16,5 tisoč. Delodajalci bodo nove delavce potrebovali predvsem zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti in dopusti za nego in varstvo otrok), deloma pa tudi zaradi povečevanja števila zaposlenih. 

Delodajalci bodo najpogosteje iskali:
  • delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,
  • voznike težkih tovornjakov in vlačilcev,
  • varilce,
  • skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo,
  • prodajalce,
  • orodjarje,
  • tehnike za strojništvo,
  • zidarje,
  • druge delavce za preprosta dela,
  • čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah.
“Delodajalci imajo pogosto težave z iskanjem kadra za poklice, ki so slabše plačani, fizično zahtevni in za katere je značilen neugoden delovni urnik. Poleg navedenega je razviden tudi problem iskanja kandidatov za tehnične poklice, za katere so potrebna poklicno specifična znanja in za katere je težko na hitro usposobiti nov kader, ki (še) nima ustreznih znanj in izkušenj,” pojasnjujejo na ZRSZ.

Podatki raziskave kažejo, da se je v povprečju nekaj manj kot polovica (43,3 odstotka) delodajalcev srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Najvišji delež delodajalcev, ki se soočajo s težavami pri iskanju delavcev, je v naslednjih dejavnostih: gostinstvo (67,7 odstotka), gradbeništvo (58,4 odstotka), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (55,5 odstotka), promet in skladiščenje (53,9 odstotka) in predelovalne dejavnosti (52,7 odstotka).

Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)