e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Novosti Zakona o urejanju trga dela

Objavljeno: 12.12.2017
Novosti, ki jih uvaja Zakon o urejanju trga dela so bile v Uradnem listu objavljene oktobra, konec januarja 2018 pa stopijo v uporabo. Spremembe morajo dobro poznati tako zaposleni kot tudi  podjetniki, ki zaposlujete delavce. Za kakšne spremembe pravzaprav gre.1. Obveznost vpisa v evidenco brezposelnih
Možnost prijave delavca pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) v času teka odpovednega roka se po novem spreminja v obveznost. Delavec se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku treh dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Če delavec tega ne stori, bo prejemal nižje denarno nadomestilo za brezposelnost. 

2. Znižanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
Če se delavec ne prijavi v evidenco, se mu izplačuje znižano denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavcu se prve tri mesece izplačuje nadomestilo v višini 60 odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 350 evrov. Nadomestilo pa se zniža tudi v primeru, ko se delavci sicer pravočasno prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve, a ne izpolnjuje drugih obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

3. Postopno sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve
Brezposelna oseba, ki je vključena v ukrep aktivne politike zaposlovanja, mora spoštovati dogovorjene obveznosti. Če jih krši, se ji zniža denarno nadomestilo oziroma ob drugi kršitvi ukine. Prav tako pa je ob drugi kršitvi obveznosti oseba izbrisana iz evidence brezposelnih.

4. Odločba o pravici do denarnega nadomestila se vroča z navadno vročitvijo
To pomeni, da bo odločba prejemniku dostavljena v hišni nabiralnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve.

5. Pravilno oblikovano obvestilo o  odpovedi zaposlitve
Navedena določba novele zakona pa ne zadeva le delavce. Nanjo morajo biti pozorni tudi delodajalci. Ti morajo, v skladu s 87. členom Zakona o delovnem razmerju (ZDR-1), delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu, o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. To pomeni, da morajo delodajalci pravilno oblikovati obvestilo o odpovedi ter delavca seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnosti in znižanju denarnega nadomestila v primeru zamude.

6. Uvedba spodbude za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila v času upravičenosti do omenjene pravice
Osebe z nizko stopnjo izobrazbe, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost, bodo imele možnost, da v primeru zaposlitve za polni delovni čas še naprej (največ 12 mesecev) prejemajo 20 odstotkov denarnega nadomestila. Na ta način želijo na Ministrstvu za delo doseči čimprejšnjo aktivacijo nižje in srednje izobraženih upravičencev do denarnega nadomestila, ki sicer možnosti za zaposlitev imajo, vendar se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega nadomestila ne odločajo.

7. Ukinitev možnosti opravljanja volonterskega pripravništva
In sicer zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki ju kot storitvi za trg dela izvaja ZRSZ.

8. Določitev evidence študentskega dela
Evidenco dijakov in študentov, ki opravljajo t. i. začasno in občasno delo dijakov in študentov, bo vodila Študentska organizacija Slovenije. Evidenca bo vsebovala vse podatke o opravljenem delu ter pridobljena znanja, izkušnje in kompetence posameznika. Do teh podatkov bodo brezplačno lahko dostopali Ministrstvo za delo in Ministrstvo za izobraževanje ter ZRSZ.