e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Program za zaposlovanje starejših: »Aktivni do upokojitve«

Objavljeno: 07.09.2017
Danes je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo javno povabilo: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih. S tem bodo subvencionirali zaposlitve 110 brezposelnim osebam, starejšim od 55 let. Delodajalec bo za zaposlitev starejšega delavca lahko pridobil do 13.000 evrov subvencije. Skupaj je za javno povabilo na voljo skoraj 1,5 milijona evrov.Med brezposelnimi je vse večji delež oseb, starih 50 let ali več. Skupno število brezposelnih se v zadnjih dveh letih zmanjšuje, medtem ko pri starejših brezposelnih beležimo podpovprečen upad. Položaj starejših na trgu dela je še posebej neugoden, saj so za delodajalce manj zanimivi zaradi starosti, ki pa se pogosto povezuje s slabšo izobrazbeno strukturo, manjšo fleksibilnostjo, zdravstvenimi težavami in zmanjšano produktivnostjo. Zaradi navedenega so pogosto brezposelni dlje časa, kar jim dodatno otežuje ponoven vstop na trg dela. V zadnjem obdobju je vse več zaposlovanja starejših brezposelnih, pomemben porast beležimo v letu 2016. Pomembno k zaposlovanju prispevajo tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ), vključevanje starejših brezposelnih se je ponovno okrepilo predvsem v zadnjem letu.

Danes je objavljen nov program oziroma javno povabilo: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih, in sicer za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna skupina so osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Prednost pri vključevanju bodo imeli prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči. Subvencija v višini 13.000 evrov bo dobil delodajalec, ki bo zaposlil starejšo brezposelno osebo, in sicer v dveh delih: 10.000 evrov po 24 mesecih in 3.000 evrov, če bo zaposlitve po 24 mesecih ohranjena še 6 mesecev. Javno povabilo bo odprto od 13. 9. 2017 do 13. 10. 2017 oziroma do razdelitve sredstev javnega povabila za katerega je sicer namenjenih 1.430.000,00 evrov.

Razpis in razpisna dokumentacija

Vir: prispevek (http://www.mddsz.gov.si/si/) fotografija (https://pixabay.com/)