e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Nadurno delo: Kdaj ga je delavec dolžan opravljati?

Objavljeno: 21.08.2017
Nadurno delo: Kdaj ga je delavec dolžan opravljati?

Delovni čas ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). V izjemnih primerih oziroma, ko pride do povečanega obsega dela, je delavec dolžan na zahtevo delodajalca delati tudi dlje kot ponavadi, torej mora opravljati nadurno delo.
Zakon določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden.  Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo je lahko določen krajši delovni čas, vendar ne sme biti krajši od 36 ur na teden.Izjema so delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare. Na takšnih delovnih mestih lahko polni delovni čas traja manj kot 36 ur tedensko.

Kdaj je delavec dolžan opravljati nadurno delo?

ZDR-1 v svojem 144. členu določa, da je delavec dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo – v naslednjih primerih:

v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
Pogoj pa je, da je delavec o nadurnem delu v pisni obliki obveščen pred začetkom dela. Pisna odreditev se lahko vloži naknadno le v primerih, ko pride do nepredvidenega nadurnega dela.

V tem primeru mora delodajalec pisno odreditev vročiti najkasneje do konca delovnega tedna. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, je to pomembno zato, da obstaja pisni dokaz o tem, koliko ur nadurnega dela je delavec opravil in jih mora dobiti plačane.

Delavcu namreč pripada za čas opravljanja nadurnega dela že na podlagi zakona poseben dodatek. Višina dodatka za nadurno delo pa je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca.

Kako dolgo lahko traja nadurno delo?
Nadurno delo je z zakonom časovno omejeno. In sicer lahko traja:
  • največ osem ur na teden,
  • največ 20 ur na mesec in
  • največ 170 ur na leto.
Če delavec s tem soglaša, lahko nadurno delo traja preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 230 ur letno.

Delodajalec mora v primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur letno, pridobiti pisno soglasje delavca. Morebitna odklonitev soglasja pa za delavca ne sme imeti neugodnih posledic v delovnem razmerju.

Nadurno delo pa se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

Zakon pa določa tudi kategorije delavcev, ki jim je prepovedano odrediti nadurno delo. O tem bomo pisali v prihodnjih dneh.

Vir: (prispevek Dominika Ahačič data.si; slika: pixabay.com)