e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Vrednotnice – za opravljanje katerih del jih potrebujete?

Objavljeno: 12.05.2017
Pomoč v gospodinjstvu in pri kmetijskih delih, čiščenje stanovanj, varstvo otrok, prevajanje, prodajo izdelkov ter nekatera druga dela je mogoče opravljati z osebnim dopolnilnim delom (ODD). Zanj se lahko odločijo zaposleni, brezposelni ali upokojenci, in tako dodatno zaslužijo.Od januarja 2015 je za opravljanje ODD potreben nakup vrednotnice. Z njihovo uvedbo se namreč spodbuja zakonito opravljanje del, ki se najpogosteje opravljajo na črno. Kdo mora torej kupiti vrednotnico in v katerem primeru?

Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega je opravljanje ODD skladno z zakonodajo. Osebno dopolnilno delo lahko opravlja oseba, ki je zaposlena, brezposelna, upokojena, kot tudi študenti in dijaki starejši od 15 let, ter tujci, ki imajo ima na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela.

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, vodi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in je javno dostopen. Zato mora posameznik, ki se odloči za ODD, to priglasiti AJPES in za obdobje, v katerem opravlja tako delo, kupiti vrednotnico oziroma vrednotnice.

Priglasitev ODD se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, določa pa jo Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu.

Kdo mora kupiti vrednotnice?

Dela tipa A – vrednotnice kupi naročnik

V prvo skupino Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in pravilnik uvrščata dela, za katera mora nakup vrednotnice opraviti naročnik storitve. Tovrstna dela se ne opravljajo za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Gre predvsem za pomoč posameznika v gospodinjstvu ter druga manjša dela, ki jih občasno opravlja. In sicer:
 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih;
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
 • občasno prevajanje ali lektoriranje;
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.
Dela tipa B – vrednotnice kupi izvajalec

V drugo skupino pa zakon in pravilnik uvrščata dela, za katera mora nakup vrednotnice opraviti izvajalec storitve. Dela iz te skupine se lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Ta dela so:
 • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih;
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.
Cena vrednotnice je 9,06 evra (7,05 evra za pokojninsko in invalidsko zavarovanje + 2,01 evra za zdravstveno zavarovanje). Z njo si posameznik zagotovi sorazmeren delež pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja oziroma en dan pokojninske dobe.

Vrednotnica velja za en koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD. V primerih, ko je zavezanec za nakup vrednotnice izvajalec del sam (dela B), kupi le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo. Če posameznik večkrat na mesec denimo čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. V kolikor pa večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico.

Vrednotnice se lahko kupi na podlagi vložitve zahtevka za pridobitev vrednotnice na upravni enoti ali elektronsko, prek spletnega portala e-uprava.

Posameznik z opravljanjem ODD v polletju koledarskega leta ne sme zaslužiti več kot znaša seštevek treh povprečnih mesečnih neto plač v Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Prav tako je dolžan o svojem zaslužku iz naslova ODD poročati Finančni upravi RS (FURS). To mora storiti najpozneje do desetega dne v mesecu po preteku polletnega obdobja. Dodajmo še, da je dohodek iz ODD obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Morda pa vas zanima tudi, kdaj se vam splača narediti prehod iz ODD v s. p.?

Dostopno na: http://data.si/blog/2017/05/09/vrednotnice/
Foto: http://ugc-01.cafemomstatic.com