e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Študent lahko za brezposelnega starša uveljavi dobrih 2.000 evrov olajšave

Objavljeno: 17.04.2015
  |  Kategorija: Študentje in dijaki
Da starši lahko uveljavljajo svojega otroka v dohodninsko olajšavo, je splošno znano dejstvo. Le malo družin pa ve, da Zakon o dohodnini enako omogoča tudi študentom za svoje starše.Zakon o dohodnini študenta definira kot osebo, katere primarna dejavnost je študij za poln študijski čas skladno s predpisi, ki urejajo visokošolsko področje.

Študent lahko svoje starše uveljavlja v olajšavo v primerih, ko starši ali posvojitelji nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali pa so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Slednja po 114. členu Zakona o dohodnini tistemu, ki vzdržuje družinske člane, priznava zmanjšanje letne davčne osnove za 2.066 evrov letno. Gre za enak znesek, ki ga starši uveljavljajo za prvega vzdrževanega otroka.

Kdaj lahko študent starša uveljavlja kot olajšavo?
  • ko so starši brez prihodkov oziroma ti ne zadostujejo za preživetje,
  • ko študent preživlja svojega starša,
  • ko starš živi v socialno-varstvenem zavodu in študent zavezanec krije stroške teh storitev.
Pogoj za uveljavljanje olajšave je skupno gospodinjstvo študenta in staršev, razen v primeru, ko starš živi v socialno-varstvenem zavodu.

Vir: www.data.si
Foto: http://ihmoneysmarts.org