e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Stanje prijav na fakultetah

Objavljeno: 18.04.2015
  |  Kategorija: Študentje in dijaki

Znane so številčne prijave (prve želje) za vpis v prvi letnik 2015/2016. Tudi letos so določeni programi popolnoma zasedeni (imajo več kot 105 % delež vpisanih glede na prosta mesta).Letos je bilo razpisanih 19.008 prostih mest,  prijavilo pa se je 16.151 dijakov. Največ zasedenih mest je na Univerzi v Ljubljani, kjer je zasedenost 103%, na Univerzi v Mariboru je zasedenost 71%, na Univerzi na Primorskem 81%, na Univerzi v Novi Gorici le 13%, na samostojnih zavodih pa 37%.

Univerza v Ljubljani
Največji presežek vpisanih je tudi letos na Akademiji za radio, film in televizijo (AGRFT), kjer bodo denimo v program Dramska igra sprejeli 12 študentov, vpisanih pa je več kot 100 oseb. Prezasedeni so vsi programi, ki jih ponujajo. Možnosti izrednega študija ni.

Tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) je veliko programov, ki so popolnoma zasedeni, nekaj pa jih je sorazmerno nezapolnjenih, zato lahko velja premisliti o kakšnem drugem programu na akademiji in se kasneje prepisati znotraj akademije. Na najbolj priljubljenih programih, kot so Industrijsko in unikatno oblikovanje, Oblikovanje vizualnih komunikacij idr. so zapolnjene tudi možnosti izrednega študija.

Med naravoslovnimi smermi so letos prekomerno zasedene: Biotehnologija UN (200% presežek), Gozdarstvo VŠ (180%), Mikrobiologija UN in Živilstvo in prehrana UN (Biotehniška fakulteta). Smeri, ki imajo še prosta mesta so Kmetijstvo-agronomija, Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Kmetijstvo - zootehnika in živinoreja.

Na Ekonomski fakulteti so zapolnjena skoraj vsa redna mesta; na programu VS je 113,3% prijav, UN pa 99,2%. Na izredni študij ekonomije se je nasprotno vpisalo zelo malo dijakov, le 2,5% na VS oz. 4,2% na UN program.

Tudi na Fakulteti za družbene vede (FDV) so nekateri programi izredno priljubljeni (Družboslovna informatika, Komunikologija, Mednarodni odnosi, Novinarstvo), medtem ko sta smeri Evropske študije in Politologija še prosti.

Letošnje leto je zelo zaseden tudi program Multimedija, ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Presežek je kar 233%. Na slednji fakulteti je med bolj priljubljenimi visokošolski program Računalništvo in informatika, delež prijav je 196%.

Velik presežek prijav ima tudi Fakulteta za šport (program Kineziologija 550% zasedenost, Športno treniranje 393%, Športna vzgoja 316%), ki ima še nekaj prostih mest na izrednem študiju ter Medicinska fakulteta (program Splošne medicine 246% zasedenost, program Dentalne medicine pa 282%), ki pa izrednega študija na ponuja.

Univerza v Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici
Na Mariborski univerzi je največ prijav na Fakulteti za varnostne vede, za program, ki se izvaja v Ljubljani (Varnost in policijsko delo 318%), sledi Filozofska fakulteta s programom Psihologija (313%), Pedagoška fakulteta (program Predšolska vzgoja 308%) in Fakulteta za zdravstvene vede (245%) ter skupni program Mehatronika, ki ga izvajata FERI in Fakulteta za strojništvo (176%). Veliko preveč prijav pa ima tudi Medicinska fakulteta (190%).

Na Primorskem je najbolj priljubljen program Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti (250%), sledi program Prehransko svetovanje – dietetika (187 %) na Fakulteti za vede o zdravju. Med najbolj priljubljenimi programi so tudi vsi programi na Fakulteti za dizajn.

Univerza v Novi Gorici ima prosta mesta na vseh programih, največ prijavljenih je na Poslovno-tehniški fakulteti na smeri Gospodarski inženiring (32,5%).

Stanje prijav za vse fakultete si lahko ogledaš tu. Seznam fakultet na katerih bo omejitev vpisa bo objavljen v petek, 24. 4. 2015.

Vir: http://www.filternet.si, http://www.uni-lj.si
Foto: http://www.theprospect.net