e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

ERASMUS+ praktično usposabljanje v tujini 2015/2016

Objavljeno: 11.12.2014
  |  Kategorija: Študentje in dijaki
Objavljen je javni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje študentov v tujini v študijskem letu 2015/2016. Program podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja.Erasmus+ študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (članice EU, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija in Švica pod posebnimi pogoji). Praktično usposabljanje traja od 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija in mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Praktična usposabljanja bodo potekala od 1. junija 2015 do 30. septembra 2016.

Na razpis se lahko prijavijo študenti UL, ki imajo v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku.

Merili za ocenjevanje vlog sta dosedanji učni uspeh in motivacijsko pismo. Poleg teh meril lahko matična članica določi dodatna merila, ki jih objavi na spletni strani in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta.

V okviru programa je predvidena tudi Erasmus+ finančna pomoč, ki sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini, a ne pokrije stroškov v celoti. Študent, ki prejema štipendijo, le-to v času usposabljanja obdrži.

Vse potrebne informacije o programu in načinu prijave najdeš na spletni strani Univerze v Ljubljani.

(Foto: http://www.epos-vlaanderen.be)